بایگانی برچسب ها: کارآموزی فرش محتشم كاشان

دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم كاشان

دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم كاشان

دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم كاشان فهرست مطالب فهرست تصاوير 6 فهرست جداول 9 فهرست نمودارها 10 مقدمه 11 تاريخچه 13 كارخانة فرش محتشم كاشان 16 فصل اول _ رنگرزي 1-1 الياف آكريليك 18 1-2 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي بازيك 18 1-3 روش رنگرزي 21 1-4 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي ديسپرس 21 فصل دوم _ چله پيچي 2-1 چله 23 2-2 نمايي از سالن چله پيچي 23 2-3 دستگاه چله پيچي 23 2-4 روند كار 26 2-5 بخشهاي پيشرفته دستگاه چله پيچي 30 2...

ادامه مطلب