بایگانی برچسب ها: کارتحقیقی مالکیت معنوی.doc

دانلودکارتحقیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل

دانلودکارتحقیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل

مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگليسي كه معادل «حقوق مالكيت فكري» در فارسي مي باشد، در كتب حقوقي ما بيشتر به «حقوق مالكيت معنوي» ترجمه شده است. حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي، ادبي، و هنري. اين قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتي مي پردازد كه زا...

ادامه مطلب