بایگانی برچسب ها: آب و فاضلاب

دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با اداره آب و فاضلاب استان گلستان ۱-۱ مقدمه ..۱ ۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان۴ ۱-۳ سیمای منابع..۶ ۱-۴ نمودار سازمانی.۷ ۱-۵ تاریخچه و موضوع شرکت۸ ۱-۶ سرمایه شرکت..۹ ۱-۷ ارکان و استراتژی شرکت.۱۰ ۱-۸ اهداف و عمده فعالیت های اداره کل..۱۱ ۱-۹ مأموریت و وظایف شرکت..۱۳ ۱-۱۰ اهم وظایف و مأموریت ها..۱۴ ۱-۱۱ اهداف دور نمای ترسیم شده با توجه به رسالت و مأموریت های شرکت۱۴ ۱-۱۲ اطلاعات عمومی شرکت آب و فاضلاب۱۷ ۱-۱۳ جدول وض...

ادامه مطلب