بایگانی برچسب ها: ابعاد توسعه شهری پایدار

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

  پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی فهرست مطالب اینشتین تعاریف و مفاهیم بنیادی تعاریف برنامه ریزی مفهوم برنامهریزی تعریف فرآیند برنامه ریزی مراحل برنامه ریزی برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام) ویژگی های برنامه ریزی انواع برنامه ریزی سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمران سرزمینی( وضعیت فعلی) سلسله مراتب و تعاریف طرحهای توسعه و عمران اهداف اصلی طرح‏های کالبدی (ملی، منطقه‏ای و ناحیه‏ای) برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری ابعاد توس...

ادامه مطلب