بایگانی برچسب ها: اندازه گیری حرارتی

دانلود ترجمه دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش حین آزمایش دوام کلاج خیس

دانلود ترجمه دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش حین آزمایش دوام کلاج خیس

عنوان انگلیسی مقاله: Apparatus for continuous wear measurements during wet clutch durability tests عنوان فارسی مقاله: دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش حین آزمایش دوام کلاج خیس چکیده ترجمه : کلاج خیس در بسیاری از برنامه های امروزی مانند انتقال اتوماتیک و لغزش محدود در اتومبیل ها به طور متفاوتی اشاره می شود و هم چنین در تجهیزات سنگین مانند لودر استفاده می شود. مطالعه حاظر در رابطه با سایش و تعامل رفتار کلاج تر در حالت نوع دوم می باشد ....

ادامه مطلب