بایگانی برچسب ها: ایده اصلی و چهارچوب کاری

دانلود پروژه بررسی JIT

دانلود پروژه بررسی JIT

دانلود پروژه بررسی JIT مقاله JIT فهرست مطالب فصل اول: معرفی JIT مقدمه: ۱ معرفی JIT2 توسعه تاریخی  JIT: 5 دورنمای JIT : 6 فصل دوم: فلسفه JIT اهداف رویکرد JIT 8 عناصر کلیدی در رویکرد JIT 13 تطابق طرح محصول با تقاضای بازار: ۱۴ خانواده های محصول و تولید جریان مبنا : ۱۴ رابطه با تأمین کنندگان در محیط JIT : 15 مزایای JIT : 16 نتیجه گیری : ۱۷ فصل سوم : سیستم کانبان مقدمه : ۱۸ سیستم کانبان ۱۸ کنترل فعالیت تولید با کانبان ۱۸ انواع کارتهای کانبان ۱۹ ...

ادامه مطلب