بایگانی برچسب ها: بادگير مسجد ومدرسه آقا بزرگ كاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان فهرست مطالب گذری بر معماری گذشته ایران موقعیت جغرافیایی شهرستان کاشان: مسجد آقا بزرگ (کاشان) مسجد مدرسه حجره مدرس گنبد بادگیر مسجد ومدرسه آقا بزرگ کاشان گذری بر معماری گذشته ایران پیش از آنکه بحث اصلی را شروع کنم لازم است کلیاتی درباره معماری ایران بگویم. سپس درباره انتخاب موضوع در یک تحقیق معماری و منابع مورد نیاز بخصوص برای دانشجویان معماری مطالبی را توضیح می دهم. امروزه معماری سنتی ما در جهان شناخته شده است ...

ادامه مطلب