بایگانی برچسب ها: بازرسي و كنترل كيفي سازه هاي جوشكاري

دانلودگزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری

دانلودگزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری

دانلودگزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری فهرست مطالب : ۱- معرفی شرکت واحدهای اصلی شرکت ۱-۱-۱- واحد فنی و مهندسی ۱-۱-۲- واحد اجرائیات و بازرسی پروژه ۱-۱-۳- واحد نظارت و تفسیر بازرسی ۱-۲- پروژه های در حال انجام شرکت بازرسی سازه فلزی به روش PT و MT فصل دوم ۲-۱- بازرسی به روش مایعات نافذ ۲-۱-۳- مزایای روش P.T. نسبت به سایر روشهای NDT ۲-۱-۴- محدودیت روش P.T نسبت به سایر روشهای NDT ۲-۱-۵- مراحل اصلی بکارگیری آزمون مایع ناف...

ادامه مطلب