بایگانی برچسب ها: بازیافت بطری های pet

دانلود پروژه بازیافت بطری پت

دانلود پروژه بازیافت بطری پت

بازیافت بطری پت فهرست مطالب بخش اول- بررسی بازارهای مواد و محصول ۱-۱) بازیافت مواد پلاستیک و حفظ محیط زیست ۱-۲) وضعیت بازیافت مواد پلاستیک ۱-۳) ضعیت معرف و بازیافت ‍PET در جهان ۱-۴) وضعیت تولید، مصرف و بازیافت PET در ایران ۱-۴-۱) بررسی وضعیت واحدهای مشابه در ایران ۱-۴-۲) وضعیت تولید و مصرف بطری PET در ایران ۱-۴-۳) وضعیت تولید گرانول پلی استر در ایران ۱-۴-۴) وضعیت دسترسی به ضایعات PET در ایران ۱-۵) وضعیت تولید و مصرف الیاف پلی استر ...

ادامه مطلب