بایگانی برچسب ها: برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

برداشت از بناهای تاریخی فهرست پیشگفتار                                               ۵ مقدمه                                                  ۸ اهمیت شناخت بناهای تاریخی                              ۹ تاریخچه بنا                                            ۱۰ مدارس در گذر تاریخ                                     ۱۷ ریشه های معماری مدرسه                                  ۱۹ بررسی سازه ای                                          ۲۰ پی                                                     ۲۱ د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

برداشت از بناهای تاریخی فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه اهمیت شناخت بناهای تاریخی                              تاریخچه بنا                                            مدارس در گذر تاریخ                                     ریشه های معماری مدرسه      بررسی سازه ای پی دیوار ستون قوس سقف شناخت عناصرتزئینی کاشی کاری آجرکاری گچبری                                                  در                                                     شناخت عناصر ...

ادامه مطلب