بایگانی برچسب ها: بررسی شمایل نگاری قرون وسطی و معرفی برخی از هنرمندان

دانلود پروژه بررسی شمایل نگاری قرون وسطی و معرفی برخی از هنرمندان

دانلود پروژه بررسی شمایل نگاری قرون وسطی و معرفی برخی از هنرمندان

دانلود پروژه بررسی شمایل نگاری قرون وسطی و معرفی برخی از هنرمندان فهرست مطالب مقدمه پیشگفتار شمایلو ویژگیهای آن شمایلنگاری شمایل شکنی شمایلنگاری در قرون وسطی و بیزانس ویژگیهای آثار کاتاکُمب نماد در شمایلنگاری موضوعات شمایلنگاری موضوعات عام شمایل های مقدس در آثار نقاشی قرون وسطی و بیزانس موضوعات خاص ویژگیهای بصری پیکره ترکیب بندی نور و رنگ ویژگیهای بیانی کادر و ترکیب پرسوناژها حالات پرسوناژها مقایسه شمایلهای حضرت مریم در قرون وسطی و بیزانس با دور...

ادامه مطلب