بایگانی برچسب ها: بطری PET

دانلود پروژه بازیافت بطری PET

دانلود پروژه بازیافت بطری PET

بازیافت بطری پت فهرست مطالب بخش اول- بررسی بازارهای مواد و محصول ۱-۱) بازیافت مواد پلاستیک و حفظ محیط زیست ۱-۲) وضعیت بازیافت مواد پلاستیک ۱-۳) ضعیت معرف و بازیافت ‍PET در جهان ۱-۴) وضعیت تولید، مصرف و بازیافت PET در ایران   ۱-۴-۱) بررسی وضعیت واحدهای مشابه در ایران   ۱-۴-۲) وضعیت تولید و مصرف بطری PET در ایران  ۱-۴-۳) وضعیت تولید گرانول پلی استر در ایران ۱-۴-۴) وضعیت دسترسی به ضایعات PET در ایران   ۱-۵) وضعیت تولید و مصرف الیاف پلی است...

ادامه مطلب