بایگانی برچسب ها: تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير

دانلود پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء فهرست مطالب ۱- پیشگفتار                 ۱ ۲- مقدمه                 ۲           ۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت               ۴ مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                      ۵ ب-  مفهوم کلی مسئولیت            ۶ ج- مسئولیت در قرآن کریم                      ۷ د- مسئولیت اخلاقی                           ۹ هـ- مسئولیت اجتماعی            ۱۰ جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه        ...

ادامه مطلب