بایگانی برچسب ها: تربیت بدنی کودکان ویژه

دانلود مقاله کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی

دانلود مقاله کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی

کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی فهرست مطالب کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی۱ مقدمه و تاریخچه۱ علل عقب ماندگی ۴ عقب ماندگی بعلت حوادث زایمانی و دوره بعد از زایمان ۷ عقب ماندگی بعلت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگ ۸ عقب مانده ها را از نظر درمانی ، تربیتی و آموزشی۱۰ پیامهای بهداشتی۱۵ کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی۱۸ اثرات موسیقی‌درمانی ۱۸ تمایلات مهم برای گرایش به موسیقی ۱۹ نکاتی برای آموزش موسیقی به کودکان استثنایی ۱۹ نوع برن...

ادامه مطلب