بایگانی برچسب ها: ترتيب اقارب در پرداخت نفقه

دانلود کارتحقیقی مقایسه نفقه اولاد با نفقه زوجه

دانلود کارتحقیقی مقایسه نفقه اولاد با نفقه زوجه

مقایسه نفقه اولاد با نفقه زوجه فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل  اول مقایسه نفقه اولاد با نفقه زوجه گفتار اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب مبحث اوّل: تعریف نفقه و حدود آن مبحث دوّم : تعریف اقارب مبحث سوّم: مصادیق اقارب مبحث چهارم : ترتیب اقارب در پرداخت نفقه مبحث پنجم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب مبحث ششم: میزان تعیین نفقه مبحث  هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب فصل دوّم اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن گفتار او...

ادامه مطلب