بایگانی برچسب ها: تست و ارزيابي وب سايت و برنامه هاي سازماني

دانلود پروژه روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

دانلود پروژه روشهای تست و ارزیابی وب سایت  و برنامه های سازمانی

روشهای تست و ارزیابی وب سایت  و برنامه های سازمانی فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱ فصل اول: بیان فرصت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب ۱-۱ مهارت ارزیابی اطلاعات ۳ ۱-۲ مفهوم مهارت اطلاع یابی ۳ ۱-۳ مفهوم تفکر انتقادی ۳ ۱-۴ ضرورت ارزیابی اطلاعات در عصر اطلاعات ۴ ۱-۴-۲ جهانی شدن و ارزش اطلاعات ۴ ۱-۴-۳ رشد تکنولوژی و آلودگی اطلاعات ۴ ۱-۴-۴ اطلاع گرایی و جامعه و جامعه اطلاعاتی ۴ ۱-۴-۵ کاربردنهایی و مهارت های اطلاع یابی ۴ ۱-۵ ضرورت ارزیابی صفحات وب ۵ ۱-۶ ضر...

ادامه مطلب