بایگانی برچسب ها: تعریف چک در قانون

دانلود کارتحقیقی مسولیت ضامن در چک

دانلود کارتحقیقی مسولیت ضامن در چک

مسولیت ضامن در چک فهرست مطالب چکیده مقدمه: فصل اول مسئولیت ضامن در چک گفتار اوّل : مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چک مبحث اول :  بررسی مقرّرات باب دهم قانون تجارت از این حیث که آیا می‏توان طبق آن مقرّرات مسؤولیّت تضامنی برای ضامن چک شناخت؟ مبحث دوم : نظریه غیر تضامنی بودن تعهد ضامن چک مبحث سوم : نظریه های مؤلفین حقوق مبحث چهارم :چک بی محل ( تجارت، جزا)     مبحث پنجم:  نکات مهم قانونی چک                               ...

ادامه مطلب