بایگانی برچسب ها: تفکیک پذیری غیرقابل اجتناب

مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری   فهرست مطالب ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری  : ۳ چه چیزی را افراد انجام می دهند؟ ۱۱ چگونگی احساس افراد؟ ۱۲ چه چیزی را افراد می دانند؟ ۱۲ فرایندها : ۱۲ تنوع یا گوناگونی ۱۶ موتورولا ۱۷ خلاصه(منابع انسانی بعنوان بخشی از کارت امتیازی متوازن ) : ۱۸ (متغیرهای منابع انسانی) ۱۹ « رویه های منابع انسانی» ۱۹ « ارزش مشتری » ۲۱ هزینه / سود : ۲۳ تحقیق : ۲۳ متخصصین منابع انسانی : ۲۹ نتابج : اندازه گیری منابع انسانی :...

ادامه مطلب