بایگانی برچسب ها: جایگاه صنعت بیمه در ایران و جهان

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث فهرست مطالب چکیده فصل اول بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر مبحث اول : عقد بیمه در قوانین گفتار اول : بیمه شخص ثالث مبحث دوم : فسخ و بطلان مبحث سوم : مسولیت بیمه گر مبحث چهارم : بیمه شخص ثالث قانون خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین خطرات مورد تعهد : خطرات خارج از تعهد : خطرات اصلی مورد پوشش: خطرات اضافی مورد پوشش: بیمه حوادث سرنشین و راننده : گفتار دوم : آئین‌ نامه‌اجرایی قانون‌  بیمه‌ اجباری‌مسئولیت‌مدنی‌دارندگان وسایل‌...

ادامه مطلب