بایگانی برچسب ها: حشره بالغ ماده مگس جالیز

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه مقدمه تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی توضیح وظایف اساسی موسسه تشکیلات موسسه بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار بخش تحقیقات سن گندم بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات بخش تحقیق...

ادامه مطلب