بایگانی برچسب ها: حق شفعه در حقوق مدني ايران

دانلود بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دانلود بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران فهرست مطالب پیشگفتار الف – موضوع تحقیق ب – هدف از انتخاب موضوع ج – روش تحقیق د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث مقدمه فصل اول : کلیات و مفاهیم مقدمه بخش اول : تاریخچه حق شفعه بخش دوم : مفهوم حق شفعه مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی بخش سوم : اوصاف حق شفعه مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد مسائل : مسأله اول : چگونگی تقسی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران پیشگفتار مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:  الف – موضوع تحقیق یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحله کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است : ۱- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید. ۲- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر ...

ادامه مطلب