بایگانی برچسب ها: خسارت ناشي از برف روبي

دانلود گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه

دانلود گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه

دانلود گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه فهرست عنوان صفحه فصل اول ۱ مقدمه ۱ تاریخچه محل کارآموزی ۵ موقعیت جغرافیایی ۷ طرح و توسعه ۷ مشکلات ۹ پیشنهادات ۱۰ مراکز فرهنگی ۱۱ منابع درآمد پارک ۱۱ وضعیت روشنایی ۱۱ منابع آب ۱۲ سرویس و تجهیزات بهداشتی ۱۴ سرویس خدماتی ۱۴ امکانات تفریحی کودکان ۱۴ امکان خدمات شهری همجوار ۱۵ نقشه و مشخصات پارک ۱۶ گلکاری و چمنکاری پارک ۱۷ وضعیت پرسنلی و نیروی انسانی ۱۷ کارهایی که قرار است در پارک انجام شود ۱۸ چارت زمانی پارک ۱...

ادامه مطلب