بایگانی برچسب ها: خط تولیدکارخانه ماکارونی

دانلود پروژه خط تولیدکارخانه ماکارونی

دانلود پروژه خط تولیدکارخانه ماکارونی

کارخانه ماکارونی فهرست مطالب : مقدمه آشنایی با فعالیت های شرکت تولیدی تک ماکارون شمای کلی مراحل تولید آرد آزمونهای مربوط به بسته بندی دستور العمل کنترل کیفی سلوفن اطلاعات درج شده بر روی فیلم کنترل کیفی کارتن ازمونهای میکروبی دستور العمل شمارش کلی میکروبی شمارش کپکها به روش کشت تست تائید باسیلوس سرئوس شناسایی میکرو ارگانیسم های بیمار زای آب ورودی دستور العمل اندازه گیری میکروبیسطوح و هوا مراحل انجام کار شرح ازمونهای کنترل کیفی شرح ...

ادامه مطلب