بایگانی برچسب ها: خودداري عمدي از نجات غريق

دانلود پروژه جرایم علیه تمامیت جسمانی

دانلود پروژه جرایم علیه تمامیت جسمانی

جرایم علیه تمامیت جسمانی فهرست مطالب باب اوّل ۱ مبحث اوّل ۳ بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام ۵ ۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید ۵ بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه ۷ تعریف قتل عمدی پیشنهادی: ۹ اوّل- وجود شخص زنده ۹ بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه ۱۰ اولاً- وجوه اشتراک ۱۱ ثانیاً- وجوه افتراق ۱۲ بند (ب)- منتفی بودن خودکشی ۱۵ ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه ۱۷ دوم- فعل مادی قتل عمدی ۲۰ بند (ب)- ترک عمل ۲۲ اولاً-...

ادامه مطلب