بایگانی برچسب ها: پاورپوینت کاویتاسیون

دانلودپاورپوینت کاویتاسیون در پمپ

دانلودپاورپوینت کاویتاسیون در پمپ

دانلودپاورپوینت کاویتاسیون در پمپ فهرست مطالب استفاده از این روش دارای مزایای زیر می باشد فاکتورهای موثر در پدیده کاویتاسیون ۱- تبخیر ۲- بلعیدن هوا ۳- باز چرخش داخلی ۴- اغتشاش ۵- بدی مسیر پره جریانی از مایع را در نظر بگیرید هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مایع نزدیک شود یا برسد مایع موجود در لوله شروع به جوشیدن می کند. و حباب های بخار در آن تشکیل می شود. این حباب های کوچک به همراه مایع به نقاطی که فشار در انجا با لاتر است منتقل می ش...

ادامه مطلب