بایگانی برچسب ها: پرسش نامه فقر و فحشاء

پرسشنامه مسائل و مشکلات زنان

پرسشنامه مسائل و مشکلات زنان

پرسشنامه مسائل و مشکلات زنان فهرست مطالب مسائل و مشکلات زنان مسائل و مشکلات زنان مسائل و مشکلات زنان بررسی مسائل و مشکلات زنان……………… مشارکت فعال زنان، در تکاپوی جامعه مسأله ای است که از دیرباز با موانع و مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. به طوری که این موانع در قالبهای مختلف اجتماعی، مذهبی و … جلوه نموده و از زنان، موجودی ثانویی ساخته است و از تکاپوی اجتماع به زاویه و کنج خانه ها محبوس ساخته...

ادامه مطلب