بایگانی برچسب ها: پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران فهرست مطالب مفهوم  دیه (قصاص) در اسلام ۱ الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن ۵ ب) سؤالات ۷ ج) فرضیات ۷ د) سابقه‌ی پژوهش ۸ هـ) روش تحقیق ۸ ز) خلاصه و چکیده ۹ ح) عبارات اختصاری ۱۰ مقدمه ۱۱ بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش) ۱۲ فصل اول: تعریف دیه ۱۲ مبحث دوم: معنای اصطلاحی ۱۴ ۲) نظر و آرای فقها ۱۶ – مفهوم دیه در فقه امامیه ۱...

ادامه مطلب