بایگانی برچسب ها: چگونگی تعویض شناسنامه

دانلود گزارش کاراموزی در ثبت احوال

دانلود گزارش کاراموزی در ثبت احوال

گزارش کاراموزی در ثبت احوال فهرست مطالب آشنایی با سازمان ثبت احوال آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور تاریخچه: درباره سازمان خدمات شناسنامه ای ماده ۱۲ قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت مدارک مورد نیاز نامگذاری نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه توصیه های ضروری تعاریف و مفاهیم ماده ۲۲ قانون ثیت احوال کشور صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت): مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات توصیه های ضروری تعاریف و مفاهیم نحوه مراجعه و ثبت و...

ادامه مطلب