بایگانی برچسب ها: Analysis of Vehicle’s Frontal Crash

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه

عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of Vehicle’s Frontal Crash Based on Structures’ Section Forces عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه چکیده ترجمه : در این مقاله یك روش جدید برای نیروهای بخش سازه ای با تجزیه و تحلیل در تصادف از جلوی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. مدل المان محدود از یك ماشین سواری ارائه شده است. طبق اصل اساسیدر روش دینامیك المان محدود غیر خطی،تصادف براساس معادله FE گسسته بوجود ...

ادامه مطلب