بایگانی برچسب ها: FMEA مبتني بر هزينه دوره عمر

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی فهرست مطالب * ۱-مقدمه۶ * ۱-۱سیری در نگرش به کیفیت۷ * ۱-۲مدیریت کیفیت جامع۸ * ۱-۳نگرش تولید بی نقص۹ * ۱-۴استاندارد های نظام کیفیت۱۰ * ۱۳FMEA2-معرفی * ۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲ * ۱۴FMEAتاریخچه۲-۲ * ۱۴FMEA2-3هدف * ۱۵ FMEA2-4ویژگی * ۵-۲کاربرد FMEA16 * ۲-۶تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول۱۶ * ۷-۲مراحل تهیه FMEA 17 * ۸-۲فواید اجرای FMEA 18 * )۱۹System-FMEA کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم(۳ * تعریف سیستم۲۰...

ادامه مطلب