بایگانی برچسب ها: HACCP در توليد بستنی

دانلود پاورپوینت HACCP در توليد بستنی

دانلود پاورپوینت HACCP در توليد بستنی

دانلود پاورپوینت  HACCP   در توليد بستنی فهرست مطالب برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی 1. توصيف فرآورده جدول توصيف فرآورده بستنی 2. فرآيند توليد 3. شناسايي و ارزيابی مخاطره ها و تعيين CCPs شناسايي CCPs با به کارگيری درخت تصميم گيري CCP در فرآيند توليد بستنی CCPs که در فرآيند توليد بستنی در شرکت … شناسايي شد……… توصیف فراورده بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شير گاو و يا گاوميش از طر...

ادامه مطلب