بایگانی برچسب ها: ICE BANK

پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک ICE BANK فهرست مطالب مقدمه ۱۰ چکیده ۱۲ علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده ۱۳ فصل اول  –  معرفی کلی ۱۴ مقدمه ۱۴ ۱ – ۱ تعریف و معرفی مخزن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) 14 شکل ۱-۳    شکل شماتیک شرایط آب (آب وگلیکول) ورودی و ۱۸ ۱ – ۳  موارد کاربرد و استفاده مخزن ذخیره ۲۲ فصل دوم  –  پارامترهای اصلی طراحی ۲۸ ۲-۱  محاسبه پروفیل بار سرمایی ۲۹ + پروفیل بار موجود ۳۱ ۲-۲  انواع مختلف مخازن...

ادامه مطلب