بایگانی برچسب ها: MECHANICAL DESKTOP

دانلود پروژه طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده ازنرم افزار

دانلود پروژه طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده ازنرم افزار

طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP فهرست مطالب مقدمه تاریخچه نرم افزار  فصل آشنایی با محیط کار MDT روش های دست یابی به فرمان ها مرورگر فیلتر مرورگر کادر محاوره ای Mechanical Option فصل ۲ پروفیل ها شرایط پروفیل ها تولید پروفیل از طرح اولیه قیود هندسی فصل ۳ طرح های کاری صفحه ترسیم صفحات کاری محورهای کاری نقاط کاری فصل ۴ مفهوم طرح تولید حجم به روش برجسته کردن فرمان AMEXTRUDE تولید حجم به روش جاروب کردن مس...

ادامه مطلب