بایگانی برچسب ها: MECHANICAL DESKTOP

دانلود پروژه طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار

دانلود پروژه طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار

طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP فهرست مطالب مقدمه تاريخچه نرم افزار  فصل آشنايي با محيط كار MDT روش هاي دست يابي به فرمان ها مرورگر فيلتر مرورگر كادر محاوره اي Mechanical Option فصل 2 پروفيل ها شرايط پروفيل ها توليد پروفيل از طرح اوليه قيود هندسي فصل 3 طرح هاي كاري صفحه ترسيم صفحات كاري محورهاي كاري نقاط كاري فصل 4 مفهوم طرح توليد حجم به روش برجسته كردن فرمان AMEXTRUDE توليد حجم به روش جاروب كردن م...

ادامه مطلب