بایگانی برچسب ها: MRP در برنامه تولید

دانلود پروژه فرایند برنامه ریزی وكنترل تولید شركت ماژین صنعت

دانلود پروژه فرایند برنامه ریزی وكنترل تولید شركت ماژین صنعت

فرایند برنامه ریزی وكنترل تولید شركت ماژین صنعت فهرست مطالب: پیشگفتار محتویات: مقدمه: فصل اول: معرفی کارخانه تاریخچه موقعیت مکانی کارخانه خط تولید کارخانه تولیدات کنترل کیفیت سالن پنل گیج شستشوی قالب پروژه آینده بخش دوم مدیر برنامه ریزی –انبار: شرح وظایف جاری شرح وظایف ادواری سرپرست برنامه ریز مواد شرح وظایف جاری: روش اجرایی تامین منابع وزیرساختها خدمات نظافت /دینی/ بهداشت تامین ماشین ‌آلات فضای تولید و چیدمان تجهیزات روش جابجایی ،انبارش ،بسته بندی...

ادامه مطلب