بایگانی برچسب ها: PRETRITEMENT

دانلود کارآموزی PRETRITEMENT شرکت خودرو سازی

دانلود کارآموزی PRETRITEMENT شرکت خودرو سازی

دانلود گزارش کارآموزی PRETRITEMENT شرکت خودرو سازی – شرکت سایپا فهرست مطالب مقدمه آماده سازی سطح فسفاته کاری تاریخچه تاریخچه شرکت سایپا سابقه تاریخی فسفاته کاری خوردگی های ممکن در بدنه پراید انواع خوردگی تاسیسات وسایل مورد نیاز جهت ساخت تاسیسات تاسیسات غوطه وری گرم کردن مخازن مخازن آبکشی جداکردن لجن وجرم انواع طرحها ویژه دستمال کشی چربی گیری و آماده سازی سطح چربی گیری ومهیا کردن سطح B20 ,B30 ,B40 فسفاته کاری روشهای مهندسی سطح B70 B80 عمل آوری قبل...

ادامه مطلب