بایگانی برچسب ها: Task Synchronization

دانلود مقاله Task Synchronization

دانلود مقاله Task Synchronization

Task Synchronization فهرست مطالب هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : 1 زمان دهی پویا و زمان دهی ایستا static semantic , dynamic semantic : 2 همزماني و مناطق بحراني 4 هسته های مرکزی انحصاری 5 غیر فعال کردن وقفه ها 6 Semaphores 7 قفل چرخشی 8 اجتناب از بن بست 9 توليد اطلاعات به صورت استاتيک و مسائل امنيتي آن 10 سيگنالها و ارتباطات ميان پردازشي 15 مديريت پردازش 18 هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : اجرای یک برنامه تحت Ada دربرگیرنده  ا...

ادامه مطلب