بایگانی برچسب ها: UPRESS

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز فهرست مطالب * چکیده * مقدمه * فصل اول: * تاریخچه۲ * نمودار سازمانی کارخانه ۵ * لیست لوله های موجود ۶ * فصل دوم: معرفی کارخانه های موجود در لوله سازی اهواز * ۱-۲ کارخانه تولید لوله قطر بزرگ ۸ * ۲-۲ کارخانه های تولید لوله قطر کوچک ۱۵ * ۳-۲ کارخانه های پوشش ۱۸ * فصل سوم: مشخصات مواد مصرفی و دستگاه های مورد استفاده * ۱-۳ مشخصات مواد مصرفی ۲۵ * ۲-۳ دستگاه های مورد استفاده در کارخانه ۲۶ * فصل چهارم: ...

ادامه مطلب